Logo Heylog

"Zbieramy wszystkich interesariuszy łańcucha dostaw tam, gdzie już są. Dzięki Heylog możemy szybko koordynować działania na wszystkich stronach shipments ".